Company

Projects


Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir noslēgusi 2012.gada 12.septembra līgumu Nr.L-KAP-12-0003 ar VA "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta „Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris” (www.tourismcluster.lv) īstenošana, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds.